ચેન પણ લુંટ્યા કરો


549716938romantic-love101પ્રથમ વાર જ્યારે પ્રેમ થાય છે ત્યારે સર્જાતી લાગણીઓ દર્શવતુ આ કવ્ય છે………

 

ચેન પણ લુંટ્યા કરો, ને વાત પણ ચુંટ્યા કરો,

જો પ્રેમ અહીં થાય તો હાથ પણ ભર્યા કરો,

 

ઉપાય શુ છે  આ સઘળી વાત નો ?

 ના નહી ને હા આંખ થી કર્યા કરો,

 

પ્રેમ ની શુ આ પહેલી જ રીત છે ?

દીલ થી દીલ ની વાત ને મૌન માં રચ્યા કરો,

 

સ્મીત ની અસર તો સૌથી છે પરાયી,

શરમ થોડી જાય છે ને ખ્વાબ માં મળ્યા કરો.

          

             ( કાવ્ય પ્રકાર- ગીત )

Advertisements

2 thoughts on “ચેન પણ લુંટ્યા કરો

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s