એવા ખયાલ માં છુ


images (21)એક છોકરો પોતાનું ઘર બદલે છે. ત્યાં નવા ઘર સામે એક છોકરીને પહેલી વાર જુવે છે, તેના પર ફિદા થઈ જાય છે, થોડા જ સમય માં તે તેની બધી આદત જાણી લે છે, સતત તેને જ રાત દિન જોયા કરે છે.પણ પાછળથી  પછી એને  ખબર પડે છે કે તે છોકરી તો એના કોઈ સંબંધીને ત્યાં આવી છે, પોતે તો કોઇ બીજા શહેર ની છે, એટ્લે પેલો છોકરો તેને શોધવા તેના શહેર માં જાય છે, એક મુસાફર બની.ત્યારે આ કાવ્ય આકાર લે છે.

એ ક્યારેક તો મળી જશે એવા ખયાલ માં છુ,

એના જ શહેરમાં બની મુસાફર પ્રવાસમાં છુ,

 

મારી  સુગંધનો અંદાજ  થોડો એ કાઢી શકશે,

કેટલાય દિવસથી બની અતર એના શ્વાસમાં  છુ,

 

એક નિશાની મળે  એની તોયે બહુ થઈ પડશે,

પગલા ક્યાં હશે ધૂળમાં એના, એ વિચારમાં છુ,

 

તરસ ના છીપાય મ્રુગજળથી એ તો ખબર છે,

તોયે લઈ  ક્ટોરો હાથમાં , એની આશમાં છુ.

 

– વિવેક ટાંક

Advertisements

2 thoughts on “એવા ખયાલ માં છુ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s