આ માનવી …..


આજે માણસ બહુ બદલાઈ ગયો છે….તેના સ્વભાવ માબહુ પરિવર્તન થવા લાગ્યુ છે,..ત્યારે એ માનવી પર મારા શબ્દો……

” આ માનવી સાવ “સાન્કડો” થઈ ગયો,
પ્રેમ ના તત્વ થી સાવ “અજાણ” રહી ગયો,

પરસ્પર કેવો દમ ઘુટીએ છીએ સાથ મા રહી,
તોયે સ્વાર્થ મા ખુદ ના એ સાવ ” વાન્કડો” થઈ ગયો,

” બાન્ધી મુઠી લાખ ની” રાખીએ તોયે કેવુ સારુ હોય,
પણ બાહ્ય વર્તન મા જ એ સાવ ” આકરો” થઈ ગયો,

વર્ષો થોડા વીતી ગયા ને વર્ષો થોડા વીતી જશે,
એવી ખોટી માન્યતા મા એ સાવ ” પાન્ગળો” થઈ ગયો,

પણ માન થોડુ બદલાય હાલ મા આપણા અહિ,
” વિવેક ” હુ તો વાત થી જ એની સાવ ” રાન્કડો ” થઈ ગયો..

-vivek tank (jnd)

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s