હાથ તારો આપી ને જો…..


handએક વાર હાથ તારો આપી ને તો જો,

બધા દર્દ ભુલાવી ને તો જો,

સમન્દર આખો પ્રેમ થી છલકાવી દઈશ ,

બસ પ્રેમ સાચા ને જાણી તો જો,

એક્વાર અન્ધ-વિશ્વાસ મા છેતરાયા છો તમે,

પણ અમારા પર એક વાર વિશ્વાસ નાખી તો જો,

જો ના હોય હજુયે વિશ્વાસ આ દિલ નો,

તો ખન્જર પણ આ દિલ મા મારી તો જો,

લાશ ભલે રહે છેલ્લે મારી ,

એક વાર ગળે તેને લગાવી તો જો,

ઇચ્છુ છુ કે ભલે છેલ્લે પણ તુ આવે,

લાશ ને મારી કફન ઓઢાડી તો જો,

મર્યા બાદ પણ ખુશ કરીશ હુ તને ,

બસ તુ મરવાની વાત ને ટાળી તો જો…. ……..

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s