નવી જિન્દગી જિવી લઈએ (swh)


heart-in-hands13ચાલ થોડી વાર નવી જિન્દગી જિવી લઈએ ,
હાથ તો તુ નહી આપે મને ,
હોય તારી હા ઘડિક તો, પ્રેમ ના નાટક ના પાત્રો બની લઈએ,

જિવતો ભલે લાગુ હુ,
પણ રદય વિના તારા આ બન્ધ છે ,
ચાલ હવે રદય થોડુ ધડકાવી લઈએ,

આમ તો રોજ રડવુ પડે છે ખુદ ને કોસી,
ચાલ હવે મરક મરક સ્મીત ફરકાવી લઈએ,

તુ તો દૂર થવા જ માગે છે મારા થી હવે,
ચાલ છેલ્લી વાર શ્વાસ સાથે શ્વાસ સરખાવી લઈએ,

શુ હોય વિશ્વાસ આ બકવાસ જિન્દગી નો,
ના હોય એની આમાય “વિવેક” તો,
ચાલ હવે જિન્દગી થમ્ભાવી લઈએ

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s