વર્ષો વીત્યા પછી


વર્ષો વીત્યા પછી તારી યાદ બહુ આવી તી,
                     ઉદાસ ચેહરે ને બન્ધ આન્ખે એ જ યાદ જાગી તી,
એ આન્ખ ના ઇશારા ને લટકતી ચાલ જોવાની ઇચ્છા જાગી તી,
                     એ વરસાદ પ્રેમ નો તારો કાજળ મા ડુબ્યો તો,
ને એ વરસાદ થી ભીન્જાવાની ઇચ્છા જાગી તી………….
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s