લાવ હાથ તારો


લાવ હાથ તારો નવી રેખા બનાવુ,
સરહદો ને પાર જઈ સબન્ધ સજાવુ,
મુશ્કેલી ના વાદ્ળો ઘેરશે જ્યારે તને,
ત્યારે અભય એવી જાત નુ મારુ કવચ ચડાવુ,
પાનખર તો આવે જ નહી જિન્દગી મા તારી,
એવી રૂતુ નુ હુ ચક્ર ચલાવુ,
દૂર કદી ના આપણે થઈએ એવી થોડી ઝન્ખના મુકાવુ….
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s