હુ જોઉ છુ એ વાટ


હુ જોઉ છુ એ વાટ કે મને કોઈ મળે,
હુ જોઉ છુ એ વાટ કે મને કોઈ મળે,
મારી પ્રતિક્ષા જોઈ ખુદ કુદરત પણ બળે,
કોઈના દુ:ખ ની વાત મને મળે ,
દોડુ છુ સહાયે એની કે જેથી એ ના બળે,
છે ઘણાયે લોકો કે જેની દુવા મને ફળે,

                                                                                                ને તેના હજારો દર્દો મને મળે,

ખુદ કુદરત આવીને માર્ગ વચ્ચે મને મળે,
જોઇ દયા મારી એ મને ભેટિ પડે,
બસ “વિવેક” આટલુ જ ઇચ્છુ છુ અહી,
પછી ભલે દુનિયા સો વાર મને લડે… vivek tank 9724483184
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s