કોણે કહ્યુ


કોણે કહ્યુ કે મને એના પ્રણય ની કદર નથી

 પુછી જૂઓ આ હ્રદય ને કે, આ રડવા નો અવાજ ક્યાથી આવે છે…..વિવેક ટાન્ક

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s